Bezpečnostní služby Liberec - S.G.International, spol. s r.o.


Soukromá bezpečnostní služba Special Guard International spol. s.r.o. (dále jen S.G.I.) je společností, která vznikla reorganizací společnosti S.G.EUROPE působící na trhu od roku 1997, zejména v Liberci a Libereckém kraji.

S.G.I. tímto krokem nastolila novou strategii svého působení směrem do celé ČR a do zahraničí.

Klíčovou a zásadní filosofií S.G.I. je naprostá diskrétnost a zachování absolutní důvěry klienta.

S.G.I. si plně uvědomuje vážnost problemů dnešní doby a pilíře své profesní, podnikatelské a morální etiky postavila na ochraně práv občanu, ochraně osobních dat a citlivých informací.

Všichni zaměstnanci S.G.I. jsou vázáni "KODEXEM S.G.I." zaměstnance, který striktně a bezvýhradně vyžadujeme, kontrolujeme a jeho porušení je bez vyjímky řešeno jako zásadní a neomluvitelné porušení pracovní kázně.

Obchodní strategie S.G.I. vychází z vysoké náročnosti na kvalitu práce svých zaměstnanců, maximální kvalitu a efektivitu výkonu svých služeb a bezpečnostního servisu.

S.G.I. řeší každý obchodní případ dle specifických požadavků klienta. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na široké spektrum blíže nespecifikovaných podmínek se zachováním naprosté diskrétnosti a vzájemné důvěry.