INTERNATIONAL SECURITY SERVICES

Společnost S.G.I. je od doby svého vzniku vedena a personálně obsazena odborníky a specialisty, kteří mají bohaté zkušenosti z praktického výkonu a řízení bezpečnostních operací v tuzemsku a v zahraničí. A to zejména v mírových misích OSN, NATO a ochrany ústavních činitelů.

Z tohoto titulu disponují pracovníci S.G.I. nezastupitelným portfoliem praktických zkušeností z oblasti zajišťování bezpečnosti na mezinárodní úrovni, v úzké spolupráci se specialisty hostitelských zemí, spojenců a koaličních partnerů.

Praktické zahraniční zkušenosti z oblasti bezpečnosti vedle svých ryze odborných aspektů přinesly i nezastupitelné zkušenosti z oblasti mezinárodních vztahů, širokých mezinárodních vazeb a znalosti mezinárodních politicko-bezpečnostních souvislostí.

Na základě těchto cenných zkušeností a dovedností se společnost S.G.I. orientuje i na export svých služeb do zahraničí a to výhradně do zemí, kde nejsou ohroženy politické a mezinárodní vztahy ČR, NATO a struktury EU, jichž je Česká republika členem.

K naplnění těchto pro S.G.I. zásadních parametrů slouží jasně stanovená strategie výběru zaměstnanců S.G.I. a jejich partnerů, kteří musí bezvýhradně splňovat  bezpečnostní parametry, které si S.G.I. za tímto účelem předsevzala (bezpečnostní prověrky NBÚ) a dalších bezpečnostních osvědčení (NATO).

Základním kamenem a pilířem vnitřní kvality společnosti S.G.I. je pro všechny zaměstnance závazný „KODEX S.G.I.“.

Pro zahraničního partnera (klienta) zcela bez výhrad poskytuje S.G.I. své standardní služby stejně jako v tuzemsku, pochopitelně v rozsahu a formě, které budou ctít a respektovat zájmy, specifiku a právní normy daného státu.