PORADENSKÁ ČINNOST

Život nás občas postaví do situací, ve kterých musíme zaujmout rozhodné stanovisko, či opatření k ochránění našich zájmů, majetku či samotné existence. V těchto chvílích bývá dobrým řešením obrátit se na odborníka v daném oboru.

Společnosti S.G.I. je připravena Vám zajistit vysoce kvalifikovaný servis v oblastech bezpečnostních opatření následujících charakterů:

  • zpracování a realizace bezpečnostních auditů v průběhu plánování, projekce a výstavby objektů (sídelních, podnikatelských, technologických či osobních)
  • zpracování bezpečnostních projektů u již provozovaných staveb (obchodní centra, sportovní areály, kulturní zařízení)
  • zpracování bezpečnostních opatření u akcí provozovaných na veřejných či otevřených prostorách (či kombinace zavřených a otevřených prostor)
  • bezpečnostní analýzy rizik a kolizí na úrovni běžného života v konkurenčním prostředí v oblasti podnikání, společenské nebo politické angažovanosti, včetně následných navrhovaných opatřeních a jejich realizaci silami a prostředky společnosti S.G.I.
  • bezpečnostní analýzy vyplývající za změny užívání, předmětu podnikání, nebo změnou majitele
  • příprava podkladů a důkazních materiálů pro případné správní či trestní řízení