SÍDELNÍ OCHRANA

Chápeme, že v současné době je velmi těžké spolehnout se pouze na pevné zdi a zavřená okna, a to hlavně ve strategicky a obchodně důležitých chvílích. S.G.I. dokáže důkladnou prevencí a okamžitým řešením náhlých situací zajistit vašemu záměru soukromí, které právě potřebujete.

Sídelní ochrana, je také službou S.G.I., která velmi často doplňuje osobní ochranu (ochrana osoby a zároveň majetku).

 

Formy sídelní ochrany:

    • Nepřetržitá - 24 hodin denně (často kombinovaná s osobní ochranou)
    • Pravidelná - dle domluvy, např. pouze v provozní době kanceláří klienta
    • Operativní - po vzájemné dohodě, dle konkrétní potřeby klienta

 

Zajistíme vnější bezpečnost proti vniku nežádoucích subjektů stanoveného typu do vašeho objektu a zároveň zajistíme filtrování a kontrolu návštěvníků objektu dle dohody a stanovených podmínek.

Dokážeme efektivně zajistit stále aktuálnější požadavek klientů - zabránění nežádoucím aktivitám subjektů disponujících sledovací (zpravodajskou) technikou s cílem zneužít Vašich citlivých informací a dat.

Do obsahu služby sídelní ochrany lze zahrnout v případě Vaší nepřítomnosti (dovolená, služební cesta apod.) péči a zajištění péče o Vaše domácí "mazlíčky", rostliny apod.).

Soubor opatření sídelní ochrany lze doplnit o další produkty servisních činností S.G.I. ke zkvalitnění a zefektivnění bezpečnostních opatření.

Na přání klienta, obsadíme režimová místa objektů vysoce kvalifikovanou obsluhou detekčních a jiných speciálních technických prostředků (detekční rámy-stacionární, nebo mobilní technikou k prověřování zásilek, prostředky k zabránění vjezdu dopravních prostředků apod.),

K dispozici, dle dohody s klientem, máme skupinu odborníků z oblasti kynologie se speciálně vycvičenými psy (drogy, výbušniny, obranáři apod.).

Do komplexních opatření sídelní ochrany lze zahrnou i úkony speciálních činností (special service).