PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

Oblast průmyslové bezpečnosti lze chápat jako nejrozsáhlejší a svým způsobem nejnáročnější soubor bezpečnostních opatření na jednom zájmovém objektu.

Průmyslová bezpečnost v pojetí S.G.I. klade vysoké nároky na prvotní fázi zpracování bezpečnostní analýzy, kvalitu a propracovanost bezpečnostního projektu. Vždy je nutné profesionálně a citlivě zohlednit vnitřní, vnější, teritoriální, technologická a uživatelská specifika.

Jedná se zejména o trvalá každodenní bezpečnostní opatření vyplývající ze skutečnosti, že charakteristickým rysem těchto objektů je dynamika a tím vznikají vysoké nároky na flexibilitu všech prováděných opatření.

V oblasti průmyslové bezpečnosti S.G.I.zajišťuje zejména:

  • vytvoření bezpečnostní analýzy a bezpečnostního projektu
  • vnější režim vstupů, vjezdů, výjezdů a odchodů z objektu
  • vnitřní režim pohybu zaměstnanců
  • režim pohybu návštěv, klientů, dodavatelů…
  • monitoring úniků technologických plynů (výbušných, otravných, zdraví škodlivých)
  • evakuační úkoly v případě mimořádné události
  • opatření proti úniku informací
  • školení a kontrola pracovníků na vytipovaných inkriminovaných (ohrožených či rizikových) provozních celcích
  • kuchyňské bloky /nakládací rampy /recepce / strojovny / klimatizační
  • technologické celky / zdroje /
  • sklady / rozvody médií / …)

 

S.G.I. nabízí klientovi na míru způsob zajištění objektu vyplývající z charakteru objektu a jeho určení.

Do předmětu průmyslové bezpečnosti z pohledu S.G.I. zahrnujeme:

  • hotelová a restaurační zařízení
  • kulturní památky
  • obchodní a nákupní centra
  • průmyslové – výrobní objekty
  • spedice a jejich zázemí
  • logistické základny a centra
  • dopravní zařízení a jejich periferie
  • zdravotnická zařízení
  • sportovní areály a zařízení
  • dočasně a účelově zřízená pracoviště, areály pro jednotlivou krátkodobou aktivitu
  • office centra
  • školská zařízení
  • objekty státní a místní samosprávy
  • sídla diplomatických služeb