TEAM BUILDING

Motto: „ nebylo by dobré práce, bez dobré zábavy“


S.G.I. pamatuje rovněž na Vaši  psychickou i fyzickou pohodu, vyrovnanost a výkonnost.

Dynamická doba, která nás žene do stále „vyšších otáček „, vyšší zátěže s jedinými motivačními cíly – uspět, konkurovat, zvítězit , dosáhnout apod., dokáže z každého z nás vysát maximum toho nejlepšího co v nás je za velmi krátkou dobu bez pomyšlení doplnit ztráty – regenerovat!

Sekundárním a nežádoucím produktem je naprostá ztráta úcty jednoho k druhému ztráta lidskosti jak v těch oblastech silných, tak slabých. V pracovních kolektivech, kde je jedinou hodnotou jen výkon nastává stále vyšší odcizení i když se navzájem potřebujeme. Z partnerství, týmu, kolektivu se stává bezohlednost, arogance, neomalenost a prosazení individualit za každou cenu. A tak dynamická společnost se skvělým podnikatelským záměrem s žádaným produktem pomalu, ale jistě ztrácí drive, cit na vývoj ve svém okolí a stále více času tráví vnitřními problémy.

S.G.I. – přichází pro Vás a zejména vaše nejvíce exponované spolupracovníky a manažery s programem, který bude přesně „ušit“ na míru Vašim požadavkům.

Vytvoří pro Vás bohatý soustředění s program ve vybraném prostředí v časovém rozsahu podle vzájemné dohody, kde znovu ve Vašich zaměstnancích vybudíme ty vlastnosti a schopnosti, které jim nastaví vlastní zrcadlo . Poznají sebe samotného ve vyhrocených situacích , vyprofilují se skutečné charaktery a povahové rysy. Vy poznáte skutečné týmové partnery a limity svých pracovníků. Pracovníci se poznají navzájem z naprosto jiných úhlů, než jak se znali z pracoviště. Vám se vytvoří obraz nových ideálních pracovních skupin , najdete ideální hloubavé a zarputilé individuality, které cílevědomě jdou za stanovaným cílem, ale musí třeba pracovat samostatně .

S.G.I. – připraví speciální tým odborníků, kteří budou celé soustředění bedlivě sledovat a vyhodnocovat. Všechny postupy a poznatky budou v týmovém duchu analyzovány a každý se přesně dozví své silné stránky a předpoklady a pochopitelně své rezervy a případná doporučení ke svému zdokonalení.

Společná hra a aktivní odpočinek s S.G.I. Vám přinese novou představu o vnitřní výkonné organizaci Vaší společnosti.

Do pracovního kolektivu zavane „svěží vítr“, který Vaší společnost opět nastartuje k efektivitě a Vaši partneři, zákazníci a konkurence to poznají velmi rychle a k Vaší spokojenosti.