ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI

Žijeme v době, která se dynamicky vyvíjí. Společensko-politické klima a změny od pádu „železné opony“, vliv zahraničních prvků a samotný pokrok přetváří naši společnost.

Většina občanů podniká veškeré kroky k tomu, aby využila nových příležitostí, splnila si své cíle, dokázala zajistit sebe, své rodiny, své zemi a společnosti tu zanechala nové poznatky a směr dalšího vývoje.

Bohužel společenské změny vytvořily i prostor pro opačnou stranu lidského potenciálu. Jsou to společenské živly ohrožující naší práci, snahu, společenský úspěch či existenci jako takovou.

Z toho vyplývají různé formy neetických praktik, jejichž cílem je zmocnit se Vašeho duševního bohatství, poškodit Vaše jméno, zdiskreditovat Vás, rodinu, firmu, Vaše partnery a “poctivou práci“ kriminalizovat.

S.G.I. citlivě vnímá tuto oblast a stojí na Vaši straně, na straně Vás, kteří musíte čelit, těmto praktikám zájmových skupin a jednotlivců, kteří odvádějí  pozornost od každodenní práce, berou Vám energii, sílu a vytrvalost. Ohrožují Vaše blízké a Vaše partnery. A ve svém důsledku páchají tímto nenapravitelné škody celé naší společnosti a naší zemi.

S.G.I. Vám nabízí pomoc, díky níž lze účinně čelit a eliminovat intervence do Vašeho soukromí, předmětu a fungování Vašeho podnikání, Vaší poctivé práci nebo Vašeho působení v kulturním, sportovním, politickém, duchovním životě.

Společnost S.G.I. Vám nabízí:

  • ochranu proti odposlechům
  • ochranu proti prostředkům zpravodajského charakteru
  • ochranu proti nástražným výbušným, zápalným či chemickým prostředkům
  • detekce a vyhledávání rizik spojených s technologickým zázemím objektu, charakteru předmětu podnikání apod. (výbušné plyny, otravné plyny…)
  • detekce a vyhledávání zdrojů ionizujícího záření
  • sledování vytipovaných lokalit závadovými, společnosti nežádoucími osobami-drogoví dealeři, …
  • speciální činnosti individuálního charakteru dle specifických požadavků klienta realizovatelné v souladu s platnou právní legislativou ČR ochrana dat